DEFINITIONS

Definitions More Info.
Definition ID3
TitlePOSTGRESQL
CategoryNOTES
Definitionsubstring-substr sagdan soldan kirpma
Definition Description-- Asgidaki ornekde sadece schemaname almak istiyorum. Bunun icin yapilan islem asagidaki gibidir.

SELECT substr('REINDEX TABLE "ERP"."HEDE"',strpos('REINDEX TABLE "ERP"."HEDE"','"'),strpos('REINDEX TABLE "ERP"."HEDE"','.')-strpos('REINDEX TABLE "ERP"."HEDE"','"'))

SELECT substr("Text",strpos("Text",'"'),strpos("Text",'.'))
FROM "DBACHECKDB"."tblMaintenance"
RecordBycunay
Record Date17-09-2018 14:16:12
Düzenle
Kopyala
Sil