DEFINITIONS

Definitions More Info.
Definition ID12.112
TitlePOSTGRESQL
CategoryNOTES
Definitionrole olusturuo user kullanicilari o guruba atama yetki permission
Definition DescriptionDWH adında bir grup oluşturdum. İçerisinde DWH kullanıcılarını ekledim.
dblerde default Readonly gruplarımız vardı. DWH grubunu da bu gruplarla ilişkilendirdim.
Komut seti aşağıdadır.


CREATE ROLE dwh;
create role dwh_user in role dwh login password '**********';
create role dwh_synapse_user in role dwh login password '**********';

grant
isinolsun_chat_log_readonly ,
isinolsun_chat_readonly ,
isinolsun_hangfire_readonly ,
isinolsun_job_readonly ,
isinolsun_log_readonly ,
isinolsun_notification_readonly ,
isinolsun_push_notification_log_readonly ,
isinolsun_push_notification_readonly ,
isinolsun_readonly
TO dwh;
RecordBycunay
Record Date19-12-2023 15:26:14
Düzenle
Kopyala
Sil